درباره ما

در حوضه وب فارسی منابع اندکی داریم که رابطه بین کسب و کار،صنعت و تفریح را برقرار کرده باشد و یا منابع بسیار اندکی داریم که به اصطلاح خودمانی از مباحث پیچیده در حوضه های مختلف تجارت و بازرگانی و روابط فیما بین صحبت کرده باشد اگر هم باشد بیشتر در حوضه ترجمه مقالات خارجی است که نا همگونی بسیاری با جامعه کسب و کار ایران دارد.در این وب سایت سعی کردیم با ارائه اطلاعات به روز در زمینه کسب و کار بومی و صنایع سنگین و با اندک چاشنی تفریح و خودمانی فضایی را درست کنیم که هر کسی در ایران مشغول به هر فعالیت اقتصادی است بتواند بهره ای از این اطلاعات ببرد چون شعار ما این است “منافع ما در گرو افزایش اطلاعات شماست”.